Przejdź do treści

„ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU”

MIASTO PIASTÓW – KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

REJESTRACJA MOŻLIWA DO 25.05.2022 – DO GODZ. 13:00

Do konferencji pozostało

0
Day
0
Hour
0
Minute

REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję została zamknięta.

 

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO PREZENTACJI W FORMIE PLIKÓW PDF

Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention)
David Vernon Brasfield
PDF: Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom – David Vernon Brasfield

Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management)
Gonçalo Liberato
PDF: Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych – Gonçalo Liberato

Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
dr inż. Ewa Walter
PDF: Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – Ewa Walter

Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr
PDF: Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – Ewa Burszta Adamiak

Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych
dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr
PDF: Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych – Katarzyna Wróblewska

Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu
dr inż. arch.  Justyna Rubaszek
PDF: Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu – Justyna Rubaszek

Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu
dr inż. Daniel Skarżyński
PDF: Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu – Daniel Skarżyński

TERMIN | GODZINA | MIEJSCE

Rozpoczęcie:
Godzina:

26.05.2022
10.00-15.00

MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie sala kina „Baśń” ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów koło Warszawy


UDZIAŁ W KONFERENCJI
Bezpłatny
Ilość miejsc stacjonarnych: 80
Możliwość uczestnictwa online


KOMUNIKATY
Komunikat 1

Program konferencji do pobrania [pdf]

Strona projektu EOG – PSDZ

UDOSTĘPNIJ


ORGANIZATOR
Miasto Piastów
ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów
telefon: +48 22 77 05 231
e-mail: ;

Koordynator projektu
Ireneusz Bieńkowski
Urząd Miejski w Piastowie
tel. 22 7705231

Konferencja jest realizowana w partnerstwie z:
Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ)
Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)

PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji do pobrania [pdf]
930 – 1000rejestracja uczestników konferencji
1000– 1015Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie partnerów projektu
Grzegorz Szuplewski– Burmistrz Piastowa
Marta Weber-Siwirska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)
1015 – 1030 Wystąpienia okolicznościowe
Izabela Puczyłowska – NFOŚiGW
Krzysztof Rymuza – Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Dariusz Geller – Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego
1030 – 1045Przedstawienie założeń projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”
Ireneusz Bieńkowski
1045–1125Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention)
David Vernon Brasfield
1125 – 1205 Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management)
Gonçalo Liberato
1205 – 1220dyskusja
1220 – 1240PRZERWA KAWOWA
1240 – 1300Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
dr inż. Ewa Walter
1300 – 1320Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr
1320 – 1340Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych
dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr
1340 – 1400Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu
dr inż. arch.  Justyna Rubaszek
1400 – 1420Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu
dr inż. Daniel Skarżyński
1420 – 1445dyskusja
1445 – 1500Podsumowanie i zakończenie konferencji
dr inż. Marta Weber-Siwirska

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl