Przejdź do treści

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Studenckie Koło Naukowe Ogrodników na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji „Zazielenianie dachów polskich miast”. Konferencja odbędzie się 31.03.2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

REJESTRACJA MOŻLIWA DO 29.03.2023 – DO GODZ. 24:00

Do konferencji pozostało

0
Day
0
Hour
0
Minute

REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję została zamknięta.

PROGRAM

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji – dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes PSDZ

10.10 – 10.50 EU Policy Innovations Supporting Green Infrastructure Amid Climate Transition (Innowacje w polityce UE wspierające zieloną infrastrukturę w okresie transformacji klimatycznej) Luigi Petito, WGIN/EU Chapter (referat będzie tłumaczony na język polski) 

10.50 – 11.10 Zielony dach Økern Portal jako przykład pionierskiego projektowania w dobie zmian klimatycznych, zagrożeń dla bioróżnorodności i rosnących wymagań społecznych – arch. kraj. Weronika Marcol, PSDZ, LARK

11.10 – 11.20 Prezentacja sponsora – GCL Sp. z o.o., Aleksander Lech

11.20 – 11.30 Pytania ze strony uczestników, dyskusja

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 11.55 Prezentacja sponsora – ATUS Group Sp. z o.o. Sp.k. – Paweł Koziej

11.55 – 12.55 Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:

Magdalena Biela, Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach

Marek Dera, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe

Grzegorz Synowiec, Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii, Urząd Miejski Wrocławia

Kazimierz Śródka, Pracownia architektoniczna SRDK Architekci Studio Śródka

Katarzyna Wolańska, publicystka portal ZielonaInfrastruktura.pl

12.55 – 13.05 Pytania ze strony uczestników, dyskusja

13.05 – 13.20 Wystąpienie Radczyni Carolien Spaans z Ambasady Królestwa Niderlandów. Prezentacja przez przedstawiciela PSDZ wyników II Konkursu PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian organizowanego pod patronatem Ambasady Królestwa Niderlandów i wspólne wręczenie nagród.

13.20 Zamknięcie konferencji – dr inż. Marta Weber-Siwirska

Prowadzenie: dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, profesor UPWr

Dziękujemy za wsparcie sponsorom konferencji:

Sponsor złoty: GCL Sp. z o.o.

Sponsor srebrny: ATUS Group Sp. z o.o. Sp.k.

Sponsor brązowy: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o, CALLA Group sp. z o.o. sp. k, Dorken Delta Folie Sp. z o.o., Optigruen International AG, sadzonki SEDUM oraz ZIDA Sp. z o.o.

TERMIN | GODZINA | MIEJSCE

Rozpoczęcie:
Godzina:

31.03.2023
9.30-13.20

MIEJSCE
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki nr 24a, Aula Jana Pawła II (budynek C 3, piętro 1)


UDZIAŁ W KONFERENCJI
Koszt udziału w konferencji to 350 zł za 1 osobę.

Dane do wykonania przelewu:

Tutuł przelewy – Imię i Nazwisko – Konferencja PSDZ 31.03.2023
Kwota przelewu: 350 zł
Numer rachunku bankowego PSDZ:
81 1540 1030 2103 7700 3788 0001

Przelew należy wykonać najpóźniej do 30.03.2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla członków PSDZ, którzy mają opłaconą składkę członkowską. Opłata rejestracyjna obejmuje udział w konferencji, zapewnienie tłumaczenia referatu wygłaszanego w j.angielskim oraz przerwę kawową.

Wykłady w języku polskim i angielskim (tłumaczenie)

Program do pobrania PDF.


 

UDOSTĘPNIJ


ORGANIZATOR
Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

Studenckie Koło Naukowe Ogrodników na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


II KONKURS PSDZ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ZAKRESU DACHÓW ZIELONYCH I ŻYJĄCYCH ŚCIAN

REJESTRACJA MOŻLIWA DO 15.02.2023

Do zakończenia rejestracji pozostało

0
Day
0
Hour
0
Minute

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rejestracja została zamknięta.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, z siedzibą we Wrocławiu,  pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, a partnerem Konkursu jest Ambasada Królestwa Niderlandów. Konkurs prowadzony jest w języku polskim i adresowany jest do studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy w swoich pracach inżynierskich/licencjackich  lub magisterskich poruszają szeroko pojętą problematykę zielonych dachów lub żyjących ścian.

Regulamin Konkursu oraz ogłoszenie o Konkursie dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej: www.psdz.pl.

 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone Prace, które:
 • zostały obronione w roku 2021 lub 2022
 • uzyskały co najmniej ocenę dobrą
 • dotyczą poniższych zagadnień:
  • zielony dach,
  • dach z roślinami w uprawie ekstensywnej (potocznie: dach ekstensywny),
  • dach z roślinami w uprawie intensywnej (potocznie: dach intensywny),
  • dach z roślinami w uprawie półintensywnej (potocznie: dach półintensywny),
  • dach bioróżnorodny,
  • żyjąca ściana,
  • roślinna ściana,
  • zielona elewacja,
  • ogród wertykalny.
 1. kandydat zgłaszający swoją pracę zobowiązuje się do 15.02.2023 wypełnić formularz zgłoszeniowy, którego link dostępny jest na stronie psdz.pl.
 1. Prace nadesłane po 15.02.2023 roku, lub pozbawione wymaganych elementów nie będą rozpatrywane w ramach Konkursu.
 1. Po upływie terminu nadsyłania prac, Zarząd PSDZ wyłoni komisję konkursową składającą się z 5 członków PSDZ specjalizujących się w różnych zagadnieniach dotyczących zielonej infrastruktury.
 2. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach:
 • najlepsza praca inżynierska
 • najlepsza praca magisterska projektowa
 • najlepsza praca magisterska problemowa / doświadczalna
 1. Nagrody w kategorii prac inżynierskich:
 • I miejsce – 1500, 00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody
 • II miejsce – 800,00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody
 • III miejsce – 500,00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody
 1. Nagrody w kategorii prac magisterskich:
 • I miejsce – 2000, 00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody
 • II miejsce – 1000,00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody
 • III miejsce – 500,00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 marca 2023 roku na profilach społecznościowych oraz stronie internetowej PSDZ, a laureaci zostaną poinformowani drogą mailową
 1. Wręczenie nagród odbędzie się podczas okolicznościowej konferencji organizowanej PSDZ 31 marca 2023 roku. Laureaci konkursu mają zapewniony bezpłatny udział w konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, sposobu i terminu wręczenia nagród.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nie wyłonienia zwycięzcy / zwycięzców konkursu bez podania przyczyny.


ZGŁOSZENIA DO 15.02.2023
Regulamin do pobrania PDF

UDOSTĘPNIJ


ORGANIZATOR
Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone

PARTNER
Ambasada Królestwa Niderlandów


Katedra Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone zapraszają w dniu 6 XII br. o godz. 12.15 na wykład otwarty pt.  „Contemporary problems of city planning”,  który wygłosi  znany architekt i urbanista Dhiru A. Thadani. 

REJESTRACJA MOŻLIWA DO 05.12.2022 – DO GODZ. 10:00

Do wykładu pozostało

0
Day
0
Hour
0
Minute

REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję została zamknięta.

 

Dhiru A. Thadani jest autorem książek, wykładowcą, architektem i urbanistą, który prowadzi działalność projektową od 1980 roku.  Pracował nad rozpowszechnianiem zasad i technik tradycyjnego planowania miejskiego na pięciu kontynentach poprzez dzielenie się badaniami, wykłady, mentoring i pracę nad projektami. Jest głównym projektantem nowych miast i miasteczek, rewitalizacji miast, rewitalizacji dzielnic, kampusów akademickich i innych projektów.

W latach 1976 – 1978 pracował jako asystent w Catholic University of America, następnie w tym samym miejscu na stanowisku adiunkta w latach 1980 – 1986. Ponadto w roku 1993 był zatrudniony jako Visiting Critic w University of Miami oraz w latach 1990- 1994 jako adiunkt w University of Meryland.

Dhiru Thadani jest autorem książek, które służą także jako podręczniki dla studentów architektury i planowania przestrzennego również na niektórych polskich uczelniach. Dotychczas został zaproszony do wygłoszenia ponad 150 referatów w 28 krajach całego świata.

Więcej informacji o naszym gościu na stronie https://dthadani.com/hh/

TERMIN | GODZINA | MIEJSCE

Rozpoczęcie:
Godzina:

06.12.2022
12.00-14.00

MIEJSCE
Sala audytoryjna II M  na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr., ul. Grunwaldzka 55,  50-357 Wrocław (wejście od ul. Grunwaldzkiej 55 lub placu Grunwaldzkiego 24).


UDZIAŁ W WYKŁADZIE
Bezpłatny

Wykład w języku angielskim


 

UDOSTĘPNIJ


ORGANIZATOR
Katedra Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone


„ZIELONE KORYTARZE MIEJSKIE – KLIMATYCZNE PRZEBUDZENIE W KONINIE”

MIASTO KONIN

REJESTRACJA MOŻLIWA DO 20.09.2022 – DO GODZ. 15:00

REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję została zamknięta.

TERMIN | GODZINA | MIEJSCE

Rozpoczęcie:
Godzina:

21.09.2022
10.00-15.00

MIEJSCE
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, sala 5 B


UDZIAŁ W KONFERENCJI
Bezpłatny
Ilość miejsc stacjonarnych: 150
Możliwość uczestnictwa online


KOMUNIKATY
Program konferencji do pobrania [pdf]


Strona projektu EOG – PSDZ

UDOSTĘPNIJ


ORGANIZATOR
Miasto Konin
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. 63 240 11 11
http://www.konin.pl
e-mail:

Koordynator projektu
Roman Jankowski
Urząd Miejski w Koninie,
tel. 63 240 11 02

Osoba do kontaktu
Justyna Bruch
Urząd Miejski w Koninie
tel. 63 240 11 77

Konferencja jest realizowana w partnerstwie z:
Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ)
Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)

PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji do pobrania [pdf]
930 – 1000rejestracja uczestników konferencji
1000– 1015Otwarcie konferencji, powitanie gości:
• Prezydent Miasta Konina
• Marta Weber-Siwirska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia
„Dachy Zielone”; przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
• Gonçalo Liberato – Członek Zarządu Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)
1015 – 1040 Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości specjalnych:
• Joanna Brach – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
• Izabela Puczyłowska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Dariusz Geller – Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego
1040 – 1055Przedstawienie założeń projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”
Katarzyna Rejniak
1055–1155Nature – based solutions – examples from climate change mitigation in Norway (Rozwiązania oparte na przyrodzie – przykłady z łagodzenia zmian klimatu w Norwegii)
Gonçalo Liberato
1155 – 1230 Dyskusja
1230 – 1300PRZERWA KAWOWA
1300 – 1320Znaczenie błękitno-zielonej infrastruktury w obliczu zachodzących zmian
klimatycznych

dr inż. Ewa Walter
1320 – 1340Retencjonowanie wód opadowych w rozwiązaniach zielono-niebieskiej
infrastruktury

dr inż. hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr
1340 – 1400Rola zielonych dachów i żyjących ścian w procesie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
dr inż. arch. Justyna Rubaszek
1400 – 1420Najnowsze sposoby zapewniania drzewom optymalnych warunków bytowych na terenach zurbanizowanych
mgr inż. arch. Kraj. Aleksander Lech
1420 – 1435Dyskusja
1435 – 1445Podsumowanie i zakończenie konferencji
dr inż. Marta Weber-Siwirska

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl

„ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU”

MIASTO PIASTÓW – KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

REJESTRACJA MOŻLIWA DO 25.05.2022 – DO GODZ. 13:00

Do konferencji pozostało

0
Day
0
Hour
0
Minute

REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję została zamknięta.

 

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO PREZENTACJI W FORMIE PLIKÓW PDF

Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention)
David Vernon Brasfield
PDF: Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom – David Vernon Brasfield

Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management)
Gonçalo Liberato
PDF: Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych – Gonçalo Liberato

Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
dr inż. Ewa Walter
PDF: Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – Ewa Walter

Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr
PDF: Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – Ewa Burszta Adamiak

Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych
dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr
PDF: Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych – Katarzyna Wróblewska

Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu
dr inż. arch.  Justyna Rubaszek
PDF: Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu – Justyna Rubaszek

Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu
dr inż. Daniel Skarżyński
PDF: Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu – Daniel Skarżyński

TERMIN | GODZINA | MIEJSCE

Rozpoczęcie:
Godzina:

26.05.2022
10.00-15.00

MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie sala kina „Baśń” ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów koło Warszawy


UDZIAŁ W KONFERENCJI
Bezpłatny
Ilość miejsc stacjonarnych: 80
Możliwość uczestnictwa online


KOMUNIKATY
Komunikat 1

Program konferencji do pobrania [pdf]

Strona projektu EOG – PSDZ

UDOSTĘPNIJ


ORGANIZATOR
Miasto Piastów
ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów
telefon: +48 22 77 05 231
e-mail: ;

Koordynator projektu
Ireneusz Bieńkowski
Urząd Miejski w Piastowie
tel. 22 7705231

Konferencja jest realizowana w partnerstwie z:
Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ)
Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)

PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji do pobrania [pdf]
930 – 1000rejestracja uczestników konferencji
1000– 1015Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie partnerów projektu
Grzegorz Szuplewski– Burmistrz Piastowa
Marta Weber-Siwirska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)
1015 – 1030 Wystąpienia okolicznościowe
Izabela Puczyłowska – NFOŚiGW
Krzysztof Rymuza – Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Dariusz Geller – Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego
1030 – 1045Przedstawienie założeń projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”
Ireneusz Bieńkowski
1045–1125Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention)
David Vernon Brasfield
1125 – 1205 Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management)
Gonçalo Liberato
1205 – 1220dyskusja
1220 – 1240PRZERWA KAWOWA
1240 – 1300Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
dr inż. Ewa Walter
1300 – 1320Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr
1320 – 1340Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych
dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr
1340 – 1400Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu
dr inż. arch.  Justyna Rubaszek
1400 – 1420Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu
dr inż. Daniel Skarżyński
1420 – 1445dyskusja
1445 – 1500Podsumowanie i zakończenie konferencji
dr inż. Marta Weber-Siwirska

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl