Przejdź do treści

Katedra Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone zapraszają w dniu 6 XII br. o godz. 12.15 na wykład otwarty pt.  „Contemporary problems of city planning”,  który wygłosi  znany architekt i urbanista Dhiru A. Thadani. 

REJESTRACJA MOŻLIWA DO 05.12.2022 – DO GODZ. 10:00

Do wykładu pozostało

0
Day
0
Hour
0
Minute

REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję została zamknięta.

 

Dhiru A. Thadani jest autorem książek, wykładowcą, architektem i urbanistą, który prowadzi działalność projektową od 1980 roku.  Pracował nad rozpowszechnianiem zasad i technik tradycyjnego planowania miejskiego na pięciu kontynentach poprzez dzielenie się badaniami, wykłady, mentoring i pracę nad projektami. Jest głównym projektantem nowych miast i miasteczek, rewitalizacji miast, rewitalizacji dzielnic, kampusów akademickich i innych projektów.

W latach 1976 – 1978 pracował jako asystent w Catholic University of America, następnie w tym samym miejscu na stanowisku adiunkta w latach 1980 – 1986. Ponadto w roku 1993 był zatrudniony jako Visiting Critic w University of Miami oraz w latach 1990- 1994 jako adiunkt w University of Meryland.

Dhiru Thadani jest autorem książek, które służą także jako podręczniki dla studentów architektury i planowania przestrzennego również na niektórych polskich uczelniach. Dotychczas został zaproszony do wygłoszenia ponad 150 referatów w 28 krajach całego świata.

Więcej informacji o naszym gościu na stronie https://dthadani.com/hh/

TERMIN | GODZINA | MIEJSCE

Rozpoczęcie:
Godzina:

06.12.2022
12.00-14.00

MIEJSCE
Sala audytoryjna II M  na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr., ul. Grunwaldzka 55,  50-357 Wrocław (wejście od ul. Grunwaldzkiej 55 lub placu Grunwaldzkiego 24).


UDZIAŁ W WYKŁADZIE
Bezpłatny

Wykład w języku angielskim


 

UDOSTĘPNIJ


ORGANIZATOR
Katedra Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone