Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA – Miasto Piastów

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) – RODO, informujemy, że;

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Piastowa z siedzibą w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwarejestracja i uczestnictwo Osoby w konferencji otwierającej projekt pn. „Realizacja projektu utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w Mieście Piastów”
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencjii nie będą przekazywane innym odbiorcom oraz przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne.
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.