Przejdź do treści

„ZIELONE KORYTARZE MIEJSKIE – KLIMATYCZNE PRZEBUDZENIE W KONINIE”

MIASTO KONIN

REJESTRACJA MOŻLIWA DO 20.09.2022 – DO GODZ. 15:00

REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję została zamknięta.

TERMIN | GODZINA | MIEJSCE

Rozpoczęcie:
Godzina:

21.09.2022
10.00-15.00

MIEJSCE
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, sala 5 B


UDZIAŁ W KONFERENCJI
Bezpłatny
Ilość miejsc stacjonarnych: 150
Możliwość uczestnictwa online


KOMUNIKATY
Program konferencji do pobrania [pdf]


Strona projektu EOG – PSDZ

UDOSTĘPNIJ


ORGANIZATOR
Miasto Konin
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. 63 240 11 11
http://www.konin.pl
e-mail:

Koordynator projektu
Roman Jankowski
Urząd Miejski w Koninie,
tel. 63 240 11 02

Osoba do kontaktu
Justyna Bruch
Urząd Miejski w Koninie
tel. 63 240 11 77

Konferencja jest realizowana w partnerstwie z:
Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ)
Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)

PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji do pobrania [pdf]
930 – 1000rejestracja uczestników konferencji
1000– 1015Otwarcie konferencji, powitanie gości:
• Prezydent Miasta Konina
• Marta Weber-Siwirska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia
„Dachy Zielone”; przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
• Gonçalo Liberato – Członek Zarządu Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)
1015 – 1040 Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości specjalnych:
• Joanna Brach – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
• Izabela Puczyłowska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Dariusz Geller – Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego
1040 – 1055Przedstawienie założeń projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”
Katarzyna Rejniak
1055–1155Nature – based solutions – examples from climate change mitigation in Norway (Rozwiązania oparte na przyrodzie – przykłady z łagodzenia zmian klimatu w Norwegii)
Gonçalo Liberato
1155 – 1230 Dyskusja
1230 – 1300PRZERWA KAWOWA
1300 – 1320Znaczenie błękitno-zielonej infrastruktury w obliczu zachodzących zmian
klimatycznych

dr inż. Ewa Walter
1320 – 1340Retencjonowanie wód opadowych w rozwiązaniach zielono-niebieskiej
infrastruktury

dr inż. hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr
1340 – 1400Rola zielonych dachów i żyjących ścian w procesie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
dr inż. arch. Justyna Rubaszek
1400 – 1420Najnowsze sposoby zapewniania drzewom optymalnych warunków bytowych na terenach zurbanizowanych
mgr inż. arch. Kraj. Aleksander Lech
1420 – 1435Dyskusja
1435 – 1445Podsumowanie i zakończenie konferencji
dr inż. Marta Weber-Siwirska

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl